Missie & Visie

Missie

Wij wensen als SK Peulis een actieve jeugdwerking aan te bieden aan de vele gezinnen opdat hun zonen en/of dochters actief voetbal kunnen spelen in hun eigen dorp. Dit biedt als voordeel dat de trainingen lokaal kunnen doorgaan en ouders geen verre verplaatsingen moeten doen om hun zoon of dochter weg te brengen naar hun activiteit.

SK Peulis creëert een omgeving waar het plezier van het bewegen en de spontane spelvreugde van elke jeugdspeler, ongeacht zijn niveau, centraal staan. FUN is één van onze kernwaarden. We trachten ervoor te zorgen dat onze jeugdspelers voetbal komen spelen en hiervan genieten. We willen daarom voorwaarden scheppen die onze leden toelaten met veel plezier de voetbalsport (FOOT) te beoefenen op ieder zijn niveau, want dat is onze tweede kernwaarde. We willen ALLE kinderen die zich aanbieden op onze club de kans geven zich te ontwikkelen volgens zijn/haar mogelijkheden tijdens de trainingen en de wedstrijden. Daarom hanteren we het principe dat iedere jeugdspeler minimaal 50% van de wedstrijdduur moet spelen én iedere speler evenveel speelminuten verdient en deze ook krijgt.

SK Peulis voorziet de mogelijkheid om kinderen van 4 jaar al te laten van het voetbalspel door middel van speelse initiatietrainingen. Het uiteindelijk doel van onze jeugdwerking is om breed-motorisch ontwikkelde sporters af te leveren en te laten doorstromen naar de A-kern.

Onze jeugdopleiding is nog maar recent opgestart, toch beschikken wij over een uitgebreide en ervaren trainersstaf. 

Als club willen we ook aandacht schenken aan onze derde waarde FAIRPLAY. We zullen er als club over waken dat de gestelde regels worden nageleefd. Normen en waarden als teamspirit, wederzijds respect en fairplay primeren voor ons!

Visie

Het jeugdbestuur zorgt ervoor dat de jeugdtrainers in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken. Het bestuur probeert hen maximaal te ondersteunen. 

De inkomsten die wij generen uit onze jeugdwerking zullen volledig en integraal terug geïnvesteerd worden in de jeugdwerking om de kwaliteit en uitbouw te garanderen. Het is niet onze bedoeling dat de opbrengsten uit de jeugdwerking worden gegeven aan het eerste elftal. Spijtig genoeg is dit bij vele ploegen nog schering en inslag.

Momenteel (30/8/2022) tellen wij een veertigtal jeugdspelers bij SK Peulis. De bedoeling is om dit jaar na jaar vergroten maar niet met doel om binnen een aantal jaar 300 jeugdspelers te hebben. We willen nog steeds een warme, familiale en gezonde club blijven waar we kiezen voor een persoonlijke aanpak voor iedere speler ongeacht zijn niveau.